แบบยื่นคำรองออนไลน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
แบบไฟล์ PDF   แบบไฟล์ WORD
 
     
     
   
1-คำร้องขอใบรับรองความเป็นนักเรียน   1-คำร้องขอใบรับรองความเป็นนักเรียน
     
     
     
2-คำร้องขอใบ ปพ.7   2-คำร้องขอใบ ปพ.7
     
     
     
3-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-กรณีสูญหายสำหรับผู้ที่จบการศึกษาเเล้ว   3-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-กรณีสูญหายสำหรับผู้ที่จบการศึกษาเเล้ว
     
     
     
4-คำร้องขอtranscript-และใบรับรองภาษาอังกฤษ   4-คำร้องขอtranscript-และใบรับรองภาษาอังกฤษ
     
     
     
5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน   5-คำร้องขอระเบียนผลการเรียน-ปพ.1-4-หรือ-5-ภาคเรียน-สำหรับนักเรียนปัจจุบัน
     
     
     
6-คำร้องขอใบแทนใบประกาศนียบัตร-ปพ.2กรณีสูญหายสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว   6-คำร้องขอใบแทนใบประกาศนียบัตร-ปพ.2กรณีสูญหายสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
     
     
     
7-คำร้องขอเปลี่ยนหรือแก้หลักฐานของนักเรียน   7-คำร้องขอเปลี่ยนหรือแก้หลักฐานของนักเรียน
     
     
8-แบบขอลาออก   8-แบบขอลาออก
     
     
     
กลับหน้าหลัก
     
     
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th