Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศรายชื่อโควตา (สิทธิ์ตัวสำรอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มารายงานตัวสิทธิ์ตัวสำรอง โดยทางโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ได้นักเรียนสำรองเรียกเพิ่ม 25 คน  แต่นักเรียน 25 คนที่มีรายชื่ออยู่ตอนนี้ยังไม่ต้องรายงานตัว ให้รายงานตัวพร้อมการยืนยันครั้งที่ 2 ในวันประกาศผลสอบเข้านักเรียนใหม่ (ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบวัน ด้วยเหตุปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจากไวรัส โคโรนา2019) ทางโรงเรียนจะให้ยืนยันตนในวันดังกล่าว และขอให้ติดตามข่าวสารทางช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียน เพจโรงเรียน โดยที่ไม่ต้องมาโรงเรียน

click เพื่อดูรายชื่อ