Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรเงรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ มีความประสงค์สรรหาและจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (English Program)
โดยมีรายละเอียดที่แนบมาด้วยด้านล่าง

Click ประกาศที่ 1

Click ประกาศที่ 2