Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษนานาชาติ IP 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)