Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

1071079
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
1437
1417
4641
1049523
47882
72976
1071079

IP ของท่าน: 162.158.78.79
Server Time: 2020-10-20 18:11:10
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช,
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน, ขุมทรัพย์ทางปัญญาสวนนงนุชและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 27–วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  101 คน ครู 7 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring  Science)  ให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเป็นนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักประดิษฐ์คิดค้นในโอกาสต่อไป



       ฝ่ายบริหารวิชาการ  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การประชุมสัมมนาปรับหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
วันพฤหัสบดีที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   ชั้น  5 
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
จัดการประชุมสัมมนาบุคลากร  ในการปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียน
นำร่องการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ปีการศึกษา 2559 ซึ่งบุคลากรครูผู้สอน
เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม ให้สนองแนวนโยบายวิธีปฏิบัติ และสอดคล้องกับ 
4
H  and  Happy  (Head  Hand  Heart  Heath)

การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ปาริชาตเกมส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี  2558
แข่งขันระหว่างวันที่  23-25 ธันวาคม 2558  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Download รายการแข่งขัน   
Download ใบแยกประเภทกรีฑา

      เยาวชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ของสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
อโยธยา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค 
น.ส.วรรณพร บาบุญ, น.ส.ปิยะนุช พลีนุช,
น.ส.อรวรรยา ศิริโพคินเลิศ, น.ส.จิรัชยา ฟองอ่อน, น.ส.ณัฐชยาพร เรืองฤทธิ์, น.ส.ภัทรวดี เกิดศิริ,
น.ส.กชกร ภู่เจริญธรรม และน.ส.สุพิชญา ศรีโคตร


     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]