Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

1091582
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
452
1802
452
1066516
68385
72976
1091582

IP ของท่าน: 162.158.78.145
Server Time: 2020-10-25 06:58:43
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ในวันที่่ 22 พฤศจิกายน 2559
โดยมีท่านผู้อำนวยการ สุชีพ บุญวงษ์ คณะครู นักเรียน ณ สนามหน้าโรงเรียน ร่วมกันปลูกต้น
"ราชพฤกษ์" และนักเรียนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนภายใน/ภายนอกโรงเรียน

          โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- ในวันศุกร์ที่ 5 และ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคกลางตอนบน กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ภาคกลางตอนบน
ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ มีครูโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม
ทั้งหมด 8 โรงเรียน รวม 64 คน ได้แก่ โรงเรียนสตรีนนทบุรี,โรงเรียนปากเกร็ด,
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
โรงเรียนปทุมวิไล , โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ,
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี , โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยครูทองดี แย้มสรวล
ครูแห่งชาติและคณะบรรยายให้ความรู้ เรื่องอุดมการณ์และการทำงานของครู เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนแนวการสอนแบบสืบเสาะ STEM Education
และวิทยากรจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นำโดย คุณครูตันหยง อิ่มมาก ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณะ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเกาหลีใต้
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
(English For Integrated Studied = EIS)

7 ครั้ง แห่งความภาคภูมิใจ รางวัลพระราชทานยิ่งใหญ่ เกียรติยศเกรียงไกร จอมสุรางค์อุปถัมภ์
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

      งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 บุคลากรของโครงการ Science mathematics Program
(SMP)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จำนวน  28  คน  ศึกษาดูงานเปรียบเทียบการจัดหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ประสานงานโดยอาจารย์สาธิดา  โพหะดา

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีเรียนกับครูชูศรี ทิศาภาค
คลิกที่ http://110.164.59.11:8080/chomlearning/social.php
ต้องดาว์โหลดลงเครื่องก่อนแล้วคลิกเพื่อแตกไฟล์ จากนั้นให้คลิกที่ไฟล์ชื่อ PDM2 
หรือไอคอนนี้


เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]