Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

1007515
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
103
3305
13386
976420
57294
90404
1007515

IP ของท่าน: 172.69.63.226
Server Time: 2020-09-25 00:54:11
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

1. ตัวอย่างหนังสือภายนอก ไฟล์ PDF (download)
2. ตัวอย่างหนังสือภายใน   ไฟล์ PDF (download)
3. บันทึกข้อความ ไฟล์ Word
    download ได้ที่ลิงค์นี้ ชื่อไฟล์ 03.docx  http://110.164.59.3/webchom_th/form-chom/
4. บันทึกข้อความ  ไฟล์ PDF (download)
5. แบบคำสั่ง ไฟล์ Word
   download ได้ที่ลิงค์นี้ ชื่อไฟล์ 05.docx  http://110.164.59.3/webchom_th/form-chom/
6. แบบคำสั่ง  ไฟล์ PDF (download
7. แบบฟอร์มระะเบียบวาระการประชุม ไฟล์ Word (download)
8. แบบฟอร์มระะเบียบวาระการประชุม  ไฟล์ PDF (download)
9. แบบระเบียบ ไฟล์ Word
   download ได้ที่ลิงค์นี้ ชื่อไฟล์ 09.docx  http://110.164.59.3/webchom_th/form-chom/
10. แบบระเบียบ  ไฟล์ PDF (download)
11. แบบรายงานการประชุม ไฟล์ Word (download)
12. แบบรายงานการประชุม  ไฟล์ PDF (download)
13. หนังสืออก ไฟล์ Word (download)
14. หนังสือออก  ไฟล์ PDF (download)
15. คู่มือติดตั้งฟอนต์ราชการไทย  ไฟล์ PDF (download)

คู่มือติดตั้งฟอร์มราชการไทย ไฟล์ PDF (download)
วิธีพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์  ไฟล์ PDF  (download)
วิธีพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์1 ไฟล์ PDF (download)
วิธีพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์2 ไฟล์ PDF (download)

หรือคลิกที่ 
http://110.164.59.3/webchom_th/form-chom/
สำหรับไฟล์ Word ให้ download โดยตรงได้เลยจากลิงค์ข้างบน

เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทำ Username และ Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้นนักเรียนจะต้องจำ Username และ Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ได้นะครับ เนื่องจากนักเรียนจะต้องใช้ Username และ Password นี้ ไปจนจบชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ทางโรงเรียนจึงกำหนด Username ให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้น สิ่งที่นักเรียนต้องจำใน Username คือ 3 ตัวท้าย ก็พอครับ ยกตัวอย่าง Username คือ 57a05-abc แยกเพื่อให้จำง่ายๆดังนี้นะครับ 57 a 05 - abc (57 คือปีการศึกษาที่นักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์, a คือระดับชั้นมัธยมต้น, 05 คือห้องของนักเรียนทับห้า และที่ต้องจำให้ได้คือ 3 ตัวท้าย ซึ่งนักเรียนทุกคนจะไม่เหมือนกัน)

 

userstd

ส่วน Password เบื้องต้นทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเพียง 3 หลัก เพื่อให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้น นักเรียนสามารถเปลี่ยน Password หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเองด้วยคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วย Username และ Password ของตัวเองที่โรงเรียนให้ไว้เท่านั้น

2. คลิ๊กที่นี่เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน

3. กรอก Username และ Password ของนักเรียนอีกครั้ง 

4. 2

       คลิ๊กที่ Setting

กรอกรายละเอียดของนักเรียน

**หากต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการในช่อง New password และ Retype new password

**หากไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ปล่อยช่อง New password และ Retype new password ว่างไว้

เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊ก Save และ Logout ตามลำดับ 

 *** Username และ Password ของนักเรียน ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียนเองนะครับ หากมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีความผิดโดยใช้ Username ของนักเรียน นักเรียนผู้เป็นเจ้าของ Username ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ ดังนั้นนักเรียนควรเก็บรักษา Username และ Password ของนักเรียนไว้ให้ดี อย่าให้เพื่อนหรือผู้อื่นเอาไปใช้ได้นะครับ 

* หากมีปัญหาในการใช้งาน ให้นักเรียนติดต่อเจ้าหน้าที่ ชั้น3 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการนะครับ 

 

 

 

 

 

 

ชั้น
จำนวน
ชั้น
จำนวน
ชั้น
จำนวน
ม.1/1 (GIP)
36
ม.2/1 (GIP)
36
ม.3/1
50
ม.1/2
45
ม.2/2
40
ม.3/2
49
ม.1/3
45
ม.2/3
40
ม.3/3
49
ม.1/4
40
ม.2/4
41
ม.3/4
50
ม.1/5
46
ม.2/5
41
ม.3/5
48
ม.1/6
46
ม.2/6
40
ม.3/6
49
ม.1/7
46
ม.2/7
40
ม.3/7
50
ม.1/8
46
ม.2/8
39
ม.3/8
48
ม.1/9
46
ม.2/9
40
ม.3/9
48
ม.1/10
46
ม.2/10
40
ม.3/10 (EP)
30
ม.1/11
46 ม.2/11 41 ม.3/11 (EP) 30
ม.1/12
45
ม.2/12
41
 ม.3/12 (GIP) 35 
ม.1/13 (EP)
30
 ม.2/13 (EP) 29     
ม.1/14 (EP) 30  ม.2/14 (EP) 30     
รวม ม.1
593
รวม ม.2
538
รวม ม.3
536
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1,667 คน

 

ชั้น
จำนวน
ชั้น
จำนวน
ชั้น
จำนวน
ม.4/1 (GIP)
34
ม.5/1 (GIP)
34
ม.6/1 (GIP)
31
ม.4/2
45
ม.5/2
44
ม.6/2
45
ม.4/3
43
ม.5/3
45
ม.6/3
43
ม.4/4
44
ม.5/4
43
ม.6/4
45
ม.4/5
44
ม.5/5
42
ม.6/5 (IP)
15
ม.4/6
43
ม.5/6
44
ม.6/6
43
ม.4/7
43
ม.5/7
43
ม.6/7
36
ม.4/8
45
ม.5/8
45
ม.6/8
41
ม.4/9
46
ม.5/9
45
ม.6/9
41
ม.4/10
43
ม.5/10
46
ม.6/10
40
ม.4/11
45
ม.5/11
45
 ม.6/11 42
ม.4/12 (IP)
29
 ม.5/12 (IP) 12     
รวม ม.4
504
รวม ม.5
488
รวม ม.6
422
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,414 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด 3,081 คน

 Up date : 6 มิถุนายน 2562

ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
1
ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
ปริญญาเอก
ผ.อ.
ชำนาญการพิเศษ
2
นางนิติพร เชื้อสุวรรณ
ปริญญาโท
รอง ผ.อ.
ชำนาญการ 
3
นางวิริทธิ์ธร ภาคสุชล
ปริญญาโท
รอง ผ.อ.
ชำนาญการพิเศษ
4
นายพรชัย สมพงษ์
ปริญญาโท
รอง ผ.อ.
ชำนาญการ 
5
นางอรสา ภู่ทองงาม
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
6
นางมณฑา แสงสุกใส
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
7
นางสาวนงลักษณ์ ดีวงษา
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
8
นางกัลยา วงษ์สุวรรณ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
9
นางนงพะงา อุปถัมภ์
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
10
นางวรลักษณ์ หาญวีระ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
11
นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
12
นางสาวกนกพร โพคณารักษ์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
13
นายจีระยุทธ น้อยแดง
ปริญญาโท
ครู
-
14
นางสาวอภินุช พรมทา
ปริญญาตรี
ครู
-
15
นางอำไพ อ้อสุวรรณ
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
16
นางศิริพร ชนะพาล
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
17
น.ส.ววราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
18
นางสุรีพร วิทยาวราพงศ์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
19
นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
20
นายสมพร ชอบทำดี
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
21
นางสุปรานี ชนะโชติ
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
22
นางนภัสวรรณ คงรื่น
ปริญญาตรี
ครู
-
23
นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
24
นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
25
นางนฤมล วัฒนวิกกิจ
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
26
นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์
ปริญญาโท
ครู
-
27
นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง
ปริญญาตรี
ครู
-
28
นายนาวิน แป้นเหลือ
ปริญญาตรี
ครู
-
29
นางสาวเพ็ญลภา บุญวงษ์
ปริญญาเอก
ครู
ชำนาญการ
30
นางธีรรัตน์ ไตรเดช
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
31
นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
32
นางวิจิตรา ป้องนาค
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
33
นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
34
นายอร่าม ภาคกาย
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
35
นายอัศวิน พุ่มมรินทร์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
36
นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
37
นางสาวสุมาพร เลาะฟอ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
38
นายนรินทร์ แสงสุกใส
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
39
นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
40
นายสมคิด ทองมั่น
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
41
นางชูศรี ทิศาภาค
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
42
นางนุชเนตร อัมพวา
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
43
นางนงรัฐ จิตรโอฬาร
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
44
นายนิพนธ์ วงศ์เกษม
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
45
นางสาววราภรณ์ กลับเป็นสุข
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
46
นางสาวกิตติมา ธนิษวงศ์
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
47
นางสุนีย์ ขันธวิธิ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
48
นางนนทพร แจ้งกลปาน
ปริญญาตรี
ครู
 -
49
นายธนากร ศรีครุฑ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
50
นายสุมิตร ถามั่งมี
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
51
นางสุดารัตน์ เทศเวทินากร
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
52
นางอนันตภา พิบูลย์
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
53
นางสุดารัตน์ บุญวงษ์
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
54
นางพัชรี ดัดผดุง
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
55
นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร
ปริญญาโท
ครู
-
56
นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร
ปริญญาเอก
ครู
ชำนาญการ
57
นางประภารัตน์ เมฆแสงสี
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
58
นางเจริญศรี ม่วงพิณ
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
59
นางเรณู ขวัญแก้ว
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการพิเศษ
60
นางตันติวรรณ แสงแก้ว
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
61
นายทรรศิน อุษาวิจิตร์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
62
นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
63
นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
64
นางชุติกาญจน์ ไหลกูล
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
65
นางประภัสราภา จันทรวงศา
ปริญญาโท
ครู
 ชำนาญการ
66
นางสาวมณธิชา พงษ์โต
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
67
นางศยามล ศุภเวที
ปริญญาโท
ครู
ชำนาญการ
68
นายวสุ อังศุเกียรติถาวร
ปริญญาโท
ครู
 -
69
นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
ปริญญาโท
ครู 
 
70
นางสาวสุธาวัลย์ รักสนอง
ปริญญาตรี
ครู 
-
71
นายราม เรือนทองดี
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการ
72
นางสาวฐาปนีย์ เทียนมาศ
ปริญญาโท
ครู
-
73
นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง
ปริญญาโท
ครู 
-
74
นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข
ปริญญาตรี
ครู 
-
75
นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี
ปริญญาตรี
ครู 
-
76
นายอนุพงษ์ จูงใจ
ปริญญาตรี
ครู 
-
77
นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์
ปริญญาโท
ครู
-
78
นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง ปริญญาโท
ครู 
-
79
นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร
ปริญญาตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ
80 นางโสรญา จันหวา ปริญญาโท ครู  
81 นายปิยะเวท ร่วมเผ่าไทย ปริญญาโท ครู  
82 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ปริญญาตรี ครู  -
83 นายพีรวัส ปั้นทองคำ ปริญญาตรี ครู  -
84 นางพัชรี แก้วไสย  ปริญญาตรี ครู  -
85 นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์ ปริญญาตรี ครู  -
86 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา ปริญญาตรี  ครู 
87 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์  ปริญญาตรี ครู  -
88 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ ปริญญาโท ครู  -
89 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ปริญญาตรี ครู  -
90 นางสาววรรชมน ทับยาง ปริญญาโท ครู  -
91 นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส ปริญญาตรี ครู  -
92 นางสาวทิพวรรณ  เกษรโอสถ ปริญญาตรี ครู  -
93 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ปริญญาตรี ครู  -
94 นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ ปริญญาโท ครูผู้ช่วย  -
95 นายชยพล หงษ์ภู่ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
96 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
97 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
98 นายวรินทร แทนคำ ปริญญาตรี ครู -
99 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร ปริญญาตรี ครู  -
100 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ปริญญาตรี ครู  -
101 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว ปริญญาโท ครู  -
102 นายอานนท์ สุวรรณธัย ปริญญาตรี ครู  -
103 นางสาวกรรณิกา มะลิดา ปริญญาตรี ครูช่วย -
104 นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล  ปริญญาโท  ครูชำนาญการ
105 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ ปริญญาตรี ครู -
106 นางสาวกนกศรี  พงษ์เทียน ปริญญาตรี ครู  -
107 นางสาวสุอาภา นาคพันธ์ ปริญญาตรี ครู  -
108 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก ปริญญาตรี ครู  -
109 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม ปริญญาตรี ครู -
110 นายธนกฤต  สุทธิลักษณ์ ปริญญาตรี ครู -
111 นางสาวภาวิณี รังทอง ปริญญาตรี ครู  -
112 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร ปริญญาตรี ครู  -
113 นางสาวศลิษา ร้อยศรี ปริญญาโท ครู -
114 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ปริญญาตรี ครู  -
115 นางศิริรัตน์ สาระกูล ปริญญาตรี ครู  ชำนาญการพิเศษ 
116 นายพิรักษ์ บุญศิริ ปริญญาตรี ครู  -
117 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ปริญญาตรี ครู
118 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ปริญญาตรี  ครู
119 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ ปริญญาตรี ครู
120 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ ปริญญาตรี ครู  -
121 นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง ปริญญาตรี ครู  -
122 นายธารา มาบุญคง ปริญญาตรี ครู -  
123 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร ปริญญาตรี ครู  - 
124 นางสาวไข่มุก นิ่มตระกูล ปริญญาตรี ครู   
125 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ปริญญาโท ครู   
126 นางนารินทร์ สุภสุข ปริญญาโท ครู   
127 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ปริญญาโท ครู  ชำนาญการพิเศษ  
128 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ ปริญญาตรี ครู  ชำนาญการพิเศษ  
129 นางสาวสิริวรรณ มีรอด ปริญญาโท ครู ชำนาญการ 
130 นางสาวภัสสร สุดสมัย ปริญญาโท ครู ชำนาญการ  
 131  นายอรรถพล แซ่ย่าง ปริญญาตรี  ครูผู้ช่วย 
132 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
133 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
134 นายกีรติ ไวยบุรี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย   -
135 นายประณต พวงลำเจียก ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
136 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
137 นางสาวปิยพร โทนะบุตร ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
138 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
139 นางสาววนิดา ขันติ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
140 นางสาววริศรา ไชยชนะ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  -
141 นางชนนิกานต์ สามสี ปริญญาตรี ครู ชำนาญการ  
142 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -
143 นางสาวสาริณี มาป้อง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -
144 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -
145 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -
146 นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ ปริญญาตรี ครู -
147 นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -
148 นางสาวมนัสนันท์ สังขบุญชู ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -
149 นางสาวกษมาศ  ฟองเพชร ปริญญาตรี  ครู  -
150 นางสาวสุจิตรา สินธุแสง ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย
151 นางสาวณัฎฐ์ชฎามนฑ์ สัมมาชีพ ปริญญาตรี ครู -
152 นายกล้าณรงค์ พรมมี ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย -

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]