Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

1161480
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
974
1472
13867
1133425
57658
80625
1161480

IP ของท่าน: 172.69.62.11
Server Time: 2020-11-26 13:02:20
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

1. ตัวอย่างหนังสือภายนอก ไฟล์ PDF (download)
2. ตัวอย่างหนังสือภายใน   ไฟล์ PDF (download)
3. บันทึกข้อความ ไฟล์ Word
    download ได้ที่ลิงค์นี้ ชื่อไฟล์ 03.docx  http://110.164.59.3/webchom_th/form-chom/
4. บันทึกข้อความ  ไฟล์ PDF (download)
5. แบบคำสั่ง ไฟล์ Word
   download ได้ที่ลิงค์นี้ ชื่อไฟล์ 05.docx  http://110.164.59.3/webchom_th/form-chom/
6. แบบคำสั่ง  ไฟล์ PDF (download
7. แบบฟอร์มระะเบียบวาระการประชุม ไฟล์ Word (download)
8. แบบฟอร์มระะเบียบวาระการประชุม  ไฟล์ PDF (download)
9. แบบระเบียบ ไฟล์ Word
   download ได้ที่ลิงค์นี้ ชื่อไฟล์ 09.docx  http://110.164.59.3/webchom_th/form-chom/
10. แบบระเบียบ  ไฟล์ PDF (download)
11. แบบรายงานการประชุม ไฟล์ Word (download)
12. แบบรายงานการประชุม  ไฟล์ PDF (download)
13. หนังสืออก ไฟล์ Word (download)
14. หนังสือออก  ไฟล์ PDF (download)
15. คู่มือติดตั้งฟอนต์ราชการไทย  ไฟล์ PDF (download)

คู่มือติดตั้งฟอร์มราชการไทย ไฟล์ PDF (download)
วิธีพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์  ไฟล์ PDF  (download)
วิธีพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์1 ไฟล์ PDF (download)
วิธีพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์2 ไฟล์ PDF (download)

หรือคลิกที่ 
http://110.164.59.3/webchom_th/form-chom/
สำหรับไฟล์ Word ให้ download โดยตรงได้เลยจากลิงค์ข้างบน

เนื่องจากโรงเรียนได้จัดทำ Username และ Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้นนักเรียนจะต้องจำ Username และ Password สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ได้นะครับ เนื่องจากนักเรียนจะต้องใช้ Username และ Password นี้ ไปจนจบชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ทางโรงเรียนจึงกำหนด Username ให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้น สิ่งที่นักเรียนต้องจำใน Username คือ 3 ตัวท้าย ก็พอครับ ยกตัวอย่าง Username คือ 57a05-abc แยกเพื่อให้จำง่ายๆดังนี้นะครับ 57 a 05 - abc (57 คือปีการศึกษาที่นักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์, a คือระดับชั้นมัธยมต้น, 05 คือห้องของนักเรียนทับห้า และที่ต้องจำให้ได้คือ 3 ตัวท้าย ซึ่งนักเรียนทุกคนจะไม่เหมือนกัน)

 

userstd

ส่วน Password เบื้องต้นทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเพียง 3 หลัก เพื่อให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้น นักเรียนสามารถเปลี่ยน Password หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเองด้วยคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วย Username และ Password ของตัวเองที่โรงเรียนให้ไว้เท่านั้น

2. คลิ๊กที่นี่เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน

3. กรอก Username และ Password ของนักเรียนอีกครั้ง 

4. 2

       คลิ๊กที่ Setting

กรอกรายละเอียดของนักเรียน

**หากต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้ใส่รหัสผ่านที่ต้องการในช่อง New password และ Retype new password

**หากไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ปล่อยช่อง New password และ Retype new password ว่างไว้

เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊ก Save และ Logout ตามลำดับ 

 *** Username และ Password ของนักเรียน ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียนเองนะครับ หากมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีความผิดโดยใช้ Username ของนักเรียน นักเรียนผู้เป็นเจ้าของ Username ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ ดังนั้นนักเรียนควรเก็บรักษา Username และ Password ของนักเรียนไว้ให้ดี อย่าให้เพื่อนหรือผู้อื่นเอาไปใช้ได้นะครับ 

* หากมีปัญหาในการใช้งาน ให้นักเรียนติดต่อเจ้าหน้าที่ ชั้น3 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการนะครับ 

 

 

 

 

 

 

ชั้น
จำนวน
ชั้น
จำนวน
ชั้น
จำนวน
ม.1/1 (GIP)
36
ม.2/1 (GIP)
36
ม.3/1
50
ม.1/2
45
ม.2/2
40
ม.3/2
49
ม.1/3
45
ม.2/3
40
ม.3/3
49
ม.1/4
40
ม.2/4
41
ม.3/4
50
ม.1/5
46
ม.2/5
41
ม.3/5
48
ม.1/6
46
ม.2/6
40
ม.3/6
49
ม.1/7
46
ม.2/7
40
ม.3/7
50
ม.1/8
46
ม.2/8
39
ม.3/8
48
ม.1/9
46
ม.2/9
40
ม.3/9
48
ม.1/10
46
ม.2/10
40
ม.3/10 (EP)
30
ม.1/11
46 ม.2/11 41 ม.3/11 (EP) 30
ม.1/12
45
ม.2/12
41
 ม.3/12 (GIP) 35 
ม.1/13 (EP)
30
 ม.2/13 (EP) 29     
ม.1/14 (EP) 30  ม.2/14 (EP) 30     
รวม ม.1
593
รวม ม.2
538
รวม ม.3
536
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1,667 คน

 

ชั้น
จำนวน
ชั้น
จำนวน
ชั้น
จำนวน
ม.4/1 (GIP)
34
ม.5/1 (GIP)
34
ม.6/1 (GIP)
31
ม.4/2
45
ม.5/2
44
ม.6/2
45
ม.4/3
43
ม.5/3
45
ม.6/3
43
ม.4/4
44
ม.5/4
43
ม.6/4
45
ม.4/5
44
ม.5/5
42
ม.6/5 (IP)
15
ม.4/6
43
ม.5/6
44
ม.6/6
43
ม.4/7
43
ม.5/7
43
ม.6/7
36
ม.4/8
45
ม.5/8
45
ม.6/8
41
ม.4/9
46
ม.5/9
45
ม.6/9
41
ม.4/10
43
ม.5/10
46
ม.6/10
40
ม.4/11
45
ม.5/11
45
 ม.6/11 42
ม.4/12 (IP)
29
 ม.5/12 (IP) 12     
รวม ม.4
504
รวม ม.5
488
รวม ม.6
422
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,414 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด 3,081 คน

 Up date : 6 มิถุนายน 2562

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิ

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์

ปริญญาเอก

ผ.อ.

ชำนาญการพิเศษ

2

นางวิริทธิ์ธร ภาคสุชล  ปริญญาโท  รอง ผ.อ.  ชำนาญการพิเศษ

3

นายพรชัย สมพงษ์

ปริญญาโท

รอง ผ.อ.

ชำนาญการ

4

นางหนึ่งนิจ  ปลื้มอารมย์

ปริญญาโท

รอง ผ.อ.

ชำนาญการ 

5

 

 

 

  

6

นางอรสา ภู่ทองงาม

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

7

นางมณฑา แสงสุกใส

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

8

นางนงพะงา อุปถัมภ์

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

9

นางวรลักษณ์ หาญวีระ

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

10

นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

11

นางสาวกนกพร โพคณารักษ์

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

12

นายจีระยุทธ น้อยแดง

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

13

นางสาวอภินุช พรมทา

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

14

นางอำไพ อ้อสุวรรณ

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

15

นางศิริพร ชนะพาล

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

16

นางสุรีพร วิทยาวราพงศ์

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

17

นายดำรงค์ศักดิ์  เพชรงาม

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

18

นายสมพร ชอบทำดี

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

19

นางสุปรานี ชนะโชติ

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

20

นางนภัสวรรณ คงรื่น

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

21

นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

22

นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

23

นางนฤมล วัฒนวิกกิจ

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

24

นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

25

นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

26

นายนาวิน แป้นเหลือ

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

27

นางสาวเพ็ญลภา บุญวงษ์

ปริญญาเอก

ครู

ชำนาญการ

28

นางธีรรัตน์ ไตรเดช

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

29

นางวิจิตรา ป้องนาค

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

30

นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

31

นายอัศวิน พุ่มมรินทร์

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

32

นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

33

นางสาวสุมาพร เลาะฟอ

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

34

นายนรินทร์ แสงสุกใส

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

35

นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

36

นายสมคิด ทองมั่น

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

37

นางชูศรี ทิศาภาค

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

38

นายนิพนธ์ วงศ์เกษม

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

39

นางสาวกิตติมา ธนิษวงศ์

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

40

นางสุนีย์ ขันธวิธิ

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

41

นางนนทพร แจ้งกลปาน

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

42

นายสุมิตร ถามั่งมี

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

43

นางสุดารัตน์ เทศเวทินากร

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

44

นางสุดารัตน์ บุญวงษ์

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

45

นางพัชรี ดัดผดุง

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

46

นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

47

นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร

ปริญญาเอก

ครู

ชำนาญการ

48

นางประภารัตน์ เมฆแสงสี

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

49

นางเจริญศรี ม่วงพิณ

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

50

นางเรณู ขวัญแก้ว

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการพิเศษ

51

นางตันติวรรณ แสงแก้ว

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

52

นายทรรศิน อุษาวิจิตร์

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

53

นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

54

นางชุติกาญจน์ ไหลกูล

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

55

นางประภัสราภา จันทรวงศา

ปริญญาโท

ครู

 ชำนาญการ

56

นางสาวมณธิชา พงษ์โต

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

57

นางศยามล ศุภเวที

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

58

นายวสุ อังศุเกียรติถาวร

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

59

นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ

ปริญญาโท

ครู 

ชำนาญการ 

60

นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส

ปริญญาตรี

ครู 

ชำนาญการ 

61

นายราม เรือนทองดี

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ

62

นางสาวฐาปนีย์ เทียนมาศ

ปริญญาโท

ครู

-

63

นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง

ปริญญาโท

ครู 

-

64

นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข

ปริญญาตรี

ครู 

-

65

นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี

ปริญญาตรี

ครู 

-

66

นายอนุพงษ์ จูงใจ

ปริญญาตรี

ครู 

-

67

นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

68

นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง

ปริญญาโท

ครู 

-

69

นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

70

นางโสรญา จันหวา

ปริญญาโท

ครู

71

นายปิยะเวท ร่วมเผ่าไทย

ปริญญาโท

ครู

 -

72

นายนภัทรวิชญ์ โอริส

ปริญญาตรี

ครู 

-

73

นางพัชรี แก้วไสย 

ปริญญาตรี

ครู 

-

74

นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์

ปริญญาตรี

ครู 

-

75

นางสาวกนกรัตน์ สิทธา

ปริญญาตรี

 ครู 

76

นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์

 ปริญญาตรี

ครู 

-

77

นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ

ปริญญาโท

ครู 

-

78

นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน

ปริญญาตรี

ครู 

-

79

นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส

ปริญญาตรี

ครู 

-

80

นางสาวทิพวรรณ  เกษรโอสถ

ปริญญาตรี

ครู 

-

81

นายนิทัศน์ แป้นอ้อย

ปริญญาตรี

ครู 

-

82

นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์

ปริญญาโท

ครูผู้ช่วย 

-

83

นายชยพล หงษ์ภู่

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

84

นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

85

นางนภัทรชนก  ทรงพินิจ

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

86

นายวรินทร แทนคำ

ปริญญาตรี

ครู

-

87

นางนัฏฐา เซ็นเสถียร

ปริญญาตรี

ครู 

-

88

นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ

ปริญญาตรี

ครู 

-

89

นางสาวจรรยา เกิดแก้ว

ปริญญาโท

ครู 

-

90

นายอานนท์ สุวรรณธัย

ปริญญาตรี

ครู 

-

91

นางสาวกรรณิกา มะลิดา

ปริญญาตรี

ครู

-

92

นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล

 ปริญญาโท

 ครูชำนาญการ

93

นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ

ปริญญาตรี

ครู

-

94

นางสาวกนกศรี  พงษ์เทียน

ปริญญาตรี

ครู 

-

95

นางสาวสุอาภา นาคพันธ์

ปริญญาตรี

ครู 

-

96

นางสาววรรณวิสา สมัยมาก

ปริญญาตรี

ครู 

-

97

นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม

ปริญญาตรี

ครู

-

98

นายธนกฤต  สุทธิลักษณ์

ปริญญาตรี

ครู

-

99

นางสาวภาวิณี รังทอง

ปริญญาตรี

ครู 

-

100

นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร

ปริญญาตรี

ครู 

-

101

นางสาวศลิษา ร้อยศรี

ปริญญาโท

ครู

-

102

นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง

ปริญญาตรี

ครู 

-

103

นายพิรักษ์ บุญศิริ

ปริญญาโท

ครู

 -

104

นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์

ปริญญาตรี

ครู

105

นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว

ปริญญาตรี 

ครู

106

นางสาววิลาสินี ภายสันใจ

ปริญญาตรี

ครู

107

นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ

ปริญญาตรี

ครู 

-

108

นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง

ปริญญาตรี

ครู 

-

109

นายธารา มาบุญคง

ปริญญาตรี

ครู

-  

110

นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร

ปริญญาตรี

ครู 

111

นางสาวไข่มุก นิ่มตระกูล

ปริญญาตรี

ครู 

-  

112

นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์

ปริญญาโท

ครู 

-  

113

นางนารินทร์  สุภสุข

ปริญญาโท

ครู 

-  

114

นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก

ปริญญาโท

ครู

 ชำนาญการพิเศษ  

115

นายเศกสม เชื้อสุวรรณ

ปริญญาตรี

ครู

 ชำนาญการพิเศษ  

116

นางสาวสิริวรรณ มีรอด

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ 

117

นางสาวภัสสร สุดสมัย

ปริญญาโท

ครู

ชำนาญการ

118

นายอรรถพล แซ่ย่าง

ปริญญาตรี 

ครูผู้ช่วย 

119

นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

120

นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

121

นายกีรติ ไวยบุรี

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย  

-

122

นายประณต พวงลำเจียก

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

123

นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

124

นางสาวปิยพร โทนะบุตร

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

125

นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

126

นางสาววนิดา ขันติ

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

127

นางสาววริศรา ไชยชนะ

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย 

-

128

นางชนนิกานต์ สามสี

ปริญญาตรี

ครู

ชำนาญการ  

129

นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

130

นางสาวสาริณี มาป้อง

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

131

นางสาวญาดา สืบจากปล้อง

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

132

นางสาวบงกชมาศ แดงมณี

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

133

นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์

ปริญญาตรี

ครู

-

134

นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

135

นางสาวมนัสนันท์ สังขบุญชู

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

136

นางสาวกษมาศ  ฟองเพชร

ปริญญาตรี 

ครู 

-

137

นางสาวสุจิตรา  สินธุแสง

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

138

นางสาวณัฎฐ์ชฎามนฑ์  สัมมาชีพ

ปริญญาตรี

ครู

-

139

นายกล้าณรงค์  พรมมี

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

140

นางสาวเกษศิรินทร์  ขันธศุภ

ปริญญาโท

ครู

141

นายพิบูลย์  ชมสมบัติ

ปริญญาตรี

ครู

-

142

นางสาวอมรรัตน์  ศรีกวนชา

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

143

นางสาวชุลีวรรณ ตันสมบูรณ์

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

144

นายสุรชา  แสงทรัพย์

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

145

นางสาวสุฑาศิณี  ตุ้มหอม

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

146

นายสุทาเทพ  วิธูรัตน์

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

147

ณัฐมล  เจนใจ

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

148

นายอานนท์   จันทรมุข

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

150

นางพัชรินทร์  ภักดีสมัย

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

151

นายณัฐพล  ฝักคูณ

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

152

นายฤทธิลักษณ์  พิชัยคำ

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

153

ว่าที่ร้อยตรีวัตรสิตรา  น้ำเพชร

ปริญญาตรี

ครูผู้ช่วย

-

154 นายชยกฤต ขำเถื่อน ปริญญาโท ครู -
155 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐฺ์ เกตุพร ปริญญาตรี ครู -
156 นางศศิธร ศรีทรัพย์ ปริญญาตรี ครู -

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]