ระบบจองบัตรงานจอมสุรางค์รำลึก

 

เวที

 

 

ฟลอร์

 

 

A 11 10 9 8 7 VIP   5 4 3 2 1
B 11 10 9 8 7 VIP   5 4 3 2 1
C 11 10 9 8 7 VIP   5 4 3 2 1
D 11 10 9 8 7 VIP   5 4 3 2 1
E 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
F 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
G 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
H 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
I 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
J 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
K 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
L 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
M 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
N 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
O 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
P 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
Q 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1
R 11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1

สถานะการจอง

ว่าง จอง จ่ายแล้ว เปิดโต๊ะวันงาน

 

Admin

**หมายเหตุ **

1.กรณีไม่ได้ชำระเงินภายใน 2 วันระบบจะทำการยกเลิกโต๊ะที่จองโดยอัตโนมัติ
2.การจองสามารถจองได้ทั้งระบบออนไลน์ หรือ โทรติดต่อที่ รองพรชัย สมพงษ์ 094-9308893
3.จองด้วยเงินสดได้ที่ห้องงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

   
บัญชีการโอนเงิน
ชื่อบัญชี นายพรชัย สมพงษ์
060-8-77149-2 ธนาคารกสิกรไทย
หากพบปัญหา กรุณาแจ้งรายละเอียด ดังนี้
แจ้งชื่อโต๊ะ แจ้งชื่อผู้จอง และสลิปทางไลน์
 
  QR Code Line : นายพรชัย สมพงษ์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

 

 

 

 

 

พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ [email protected]