สถานะการแจ้งซ่อม
 
ลำดับ ผู้แจ้งซ่อม สถานะ รายละเอียด
102 ศิริรัตน์ สาระกูล รอคิวการซ่อม
101 ศิริรัตน์​ สาระกูล รับงานซ่อมแล้ว
100 อานนท์ สุวรรณธัย รอคิวการซ่อม
99 อานนท์ สุวรรณธัย รับงานซ่อมแล้ว
98 อานนท์ สุวรรณธัย รับงานซ่อมแล้ว
97 ศิริรัตน์ สาระกูล รับงานซ่อมแล้ว
96 ศิริรัตน์​ สาระกูล รับงานซ่อมแล้ว
95 พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล รับงานซ่อมแล้ว
94 วรเนตร พิชิตเกริกพล รับงานซ่อมแล้ว
93 วรเนตร พิชิตเกริกพล รับงานซ่อมแล้ว
92 วรเนตร พิชิตเกริกพล รับงานซ่อมแล้ว
91 นางวรลักษณ์ หาญวีระ รับงานซ่อมแล้ว
90 มณธิชา พงษ์โต รับงานซ่อมแล้ว
89 อานนท์ สุวรรณธัย รับงานซ่อมแล้ว
88 กนกรัตน์ สิทธา รับงานซ่อมแล้ว
87 ศิริรัตน์ สาระกูล รับงานซ่อมแล้ว
86 มณธิชา พงษ์โต รับงานซ่อมแล้ว
85 คุณครูอำไพ อ้อสุ รับงานซ่อมแล้ว
84 วรเนตร พิชิตเกริกพล รับงานซ่อมแล้ว
83 พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล รับงานซ่อมแล้ว
82 นางวรลักษณ์ หาญวีระ รับงานซ่อมแล้ว
81 อานนท์ สุวรรณธัย รับงานซ่อมแล้ว
80 วรเนตร พิชิตเกริกพล รับงานซ่อมแล้ว
79 วรเนตร พิชิตเกริกพล รับงานซ่อมแล้ว
78 ธนกฤต สุทธิลักษณ์ รับงานซ่อมแล้ว
 
 
 
 
จัดทำโปรแกรมโดย นายทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
Ver 1.0