ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ ICT
 
 
ชื่อผู้แจ้งซ่อม:
นามสกุล:
วันที่:
อาการที่เกิด:
อาคารเรียน:
ห้อง:
ประเภท:
 

 

 

 
จัดทำโปรแกรมโดย นายทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
Ver 1.0