กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่นี้ให้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
เนื่องจากจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ได้คุณภาพยอดเยี่ยม
และได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ปีการศึกษา 2535, 2539, 2543
จากนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
สมัย ผอ.ประไพ มุ่งกำจัด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีการศึกษา 2543