โรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งที่ 3
ปีการศึกษา 2539
นางสาวประคอง ถนัดงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 13

ได้เป็นครั้งที่ 2 ของผู้อำนวยการประคอง ถนัดงาน
ขณะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์


คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่