น้ำท่วมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปี 2538

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
การปรับปรุงสนามหญ้า และจัดทำลู่วิ่งสำหรับการเข้าแถวตอนเช้า และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กีฬาภายในโรงเรียน, งานจอมสุรางค์รำลึก เมื่อ 10 เมษายน 2553 จัดสร้างสมัย
นางนงลักษณ์ จันทร์แสนโรจน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนับเป็นสนามหญ้าที่สวยที่สุดในจังหวัดของเรา


คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
– ผอ.พิษณุ คงรุ่งเรือง คณะครูเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม จ.สระแก้ว มกราคม 2557
ภาพที่ 2