..::ระบบแจ้งการบ้านนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์::..

แสดงการบ้านทั้งหมดของนักเรียนชั้น ม.2 / 3
 
รวมการบ้านทั้งสิ้น 8 รายการ
ที่ ชื่อครู วิชา/รายละเอียดงาน วันที่เริ่ม วันที่ครบกำหนดส่ง หมายเหตุ
1 ครู วริศรา ภาษาไทย
แบบฝึกหัดเรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดีไทย
2021-06-14
2 ครู Sutasini Tumhom การงานอาชีพ
แผนผังสรุปงานบ้าน
2021-06-24 เมื่อเปิดเทอม
3 คุณครู เรณู เว็บเพจ ว22223
งานชิ้นที่ 5 ออกแบบหัวเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Powerpoint
2021-07-02 สำหรับคนที่ยังไม่ส่ง
4 ครู วรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครูอรรถพล แซ่ย่าง ภาษาจีน
การบ้านครั้งที่ 5 ให้อัดวิดีโอนักเรียนจับคู่สนทนา บทเรียนที่ 3 你身高是多少? ********ห้ามอ่านบท ให้จำบทให้ได้ สามารถตกแต่งวิดีโอได้
2021-07-07
5 ครู กนกศรี พละศึกษา
วีดิโอการทักษะการวอร์ม
2021-07-16
6 ครู วรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครูอรรถพล แซ่ย่าง ภาษาจีน
คัดคำศัพท์บทเรียนบทที่ 3你身高是多少? และคำศัพท์บทที่ 4 你怎么来学校? และแต่งประโยค บทเรียนละ 3 ประโยค โดยมีตัวจีนพินอินแปลไทย
2021-08-12
7 ครู วริศรา ภาษาไทย
สรุปเรื่องการพูด
2021-08-13 ส่งได้เรื่อยๆแต่ต้องส่ง
8 ครู กนกศรี พละศึกษา
ถ่ายคลิปส่งคุณครู พุ่งแหลน กระโดดไกล
2021-08-19