ระบบยืนยันการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
USERNAME
(ใช้เลขประจำตัวนักเรียน)
PASS
(ใช้เลขบัตรประชาชนนักเรียน)
 
 
ดูสถานะการยืนยันข้อมูล
 
 
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th