..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 05-07-2022  
ที่ 1225/2565 | เรื่อง : ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการกิจการธนบัตร  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 05-07-2022  
ที่ 1248/2565 | เรื่อง : การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch Digital Learning : SLDL)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 05-07-2022  
ที่ 1252/2565 | เรื่อง : รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล รุ่นที่ 1  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 05-07-2022  
ที่ 1253/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 05-07-2022  
ที่ 1258/2565 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 30-06-2022  
ที่ 1244/2565 | เรื่อง : ขอเชิญประชุม  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 30-06-2022  
ที่ 1234/2565 | เรื่อง : คัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการสอนปัญญาประดิษฐ์ด้วยแฟลตฟอร์ม CiRA CORE ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Artificial Intelligence Deep Learning by CiRA CORE Platform in Primary School)  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 30-06-2022  
ที่ 1232/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในอนาคต  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 30-06-2022  
ที่ 1229/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าประชาสัมพันธ์โควตา และทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 29-06-2022  
ที่ 1214/2565 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสููตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 29-06-2022  
ที่ 1202/2565 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ HUSO Tutor New TGAT 65  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 29-06-2022  
ที่ 1201/2565 | เรื่อง : แจ้งครูแกนนำเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลทางออนไลน์  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 29-06-2022  
ที่ 1200/2565 | เรื่อง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อการศึกษาด้วยกระบวนการ Designe thinking" สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 29-06-2022  
ที่ 1198/2565 | เรื่อง : ขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์โครงการ How I Care  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 29-06-2022  
ที่ 1197/2565 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Win Win WAR OTOP Junior  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 28-06-2022  
ที่ 1194/2565 | เรื่อง : ขออนุญาตนำเสนอโครงการ เตรียมฟินแลนด์ รุ่นที่ 3  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 28-06-2022  
ที่ 1192/2565 | เรื่อง : ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 28-06-2022  
ที่ 1191/2565 | เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลสามคน UTCC 3x3 Championship 2022  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 28-06-2022  
ที่ 1184/2565 | เรื่อง : มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 24-06-2022  
ที่ 1178/2565 | เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่่และพักค้างคืน (ห้อง Gifted ม.ปลาย)  
 
 
Untitled Document